Användarvillkor

Innan du blir medlem behöver du läsa igenom och godkänna följande användarvillkor:

Om tjänsten
Dessa användarvillkor reglerar användningen av Bytesklubbens tjänst. Tjänsten tillhandahålls av Bytesklubben AB, org. nummer 559455-3413 . Genom att använda tjänsten godkänner du användarvillkoren och förbinder dig att följa dem. Bytesklubben  tillhandahåller en digital plattform för medlemmar där de kan byta bostad med varandra under en begränsad överenskommen period. En bostad kan vara din fritidsbostad eller din permanenta bostad. Vår plattform får endast användas för icke-kommersiella individuella bostadsbytesändamål. Du behöver ha fyllt arton år, ha BankID och ha ett eget bytesobjekt för att kunna bli medlem på Bytesklubben.  Bytesklubben äger inte bostäderna som byts via plattformen och är inte part mellan de medlemmar som byter bostad med varandra.  Du kommer att få information när vi uppdaterar användarvillkoren. När det sker kommer du att bli kontaktad för att kunna ta del och godkänna eller avböja de uppdaterade villkoren. Bytesklubben förbehåller sig rätten att utan föregående underrättelse göra mindre ändringar som inte innebär några nackdelar för dig och ditt medlemskap. 

Denna version av användarvillkor gäller från 1 december 2023

Medlemskapet
Medlemskapet löper under ett år. Efter ett års medlemskap har du möjlighet att förlänga ditt medlemskap med ytterligare ett år i taget.  Ett medlemskap ger dig möjligheten att lägga upp en egen profil med tillhörande bytesobjekt och du får även möjlighet att söka fram tillgängliga bytesobjekt som matchar dina önskemål.Du kan sedan göra en förfrågan om byte till den medlem du önskar byta med och om ni är överens om att byta bostad sker bytet enligt den överenskommelse ni gör tillsammans. Bytesklubben tar ut en serviceavgift för att tillhandahålla den digitala tjänsten. När en medlem registrerar sig på Bytesklubben samtycker denne till att inte kontakta andra medlemmar i något annat syfte än att ordna ett personligt semesterbostadsbyte. 

Alla som kontaktar Bytesklubbens medlemmar i något annat syfte än att ordna ett personligt hembyte kommer omedelbart att stängas av från Bytesklubben. Du får inte tillbaka din serviceavgift. Du uppger endast ditt telefonnummer och din adress till den medlemmen du önskar byta med.  Det är inte tillåtet att logga in på ett annat medlemskonto och utge dig för att vara någon annan. Medlemskapet är personligt och får inte överlåtas till någon annan. 

Serviceavgiften
Serviceavgiften täcker ett år av bytesmöjligheter. Ett år börjar räknas från den dagen du registrerar ett  betalande medlemskap.  När ett år har passerat är dags att förnya medlemskapet och betala serviceavgiften igen. Serviceavgiften kan komma  att prisjusteras, det ändrade priset börjar då gälla från första dagen på nästkommande abonnemangsperiod. Väljer du att betala serviceavgiften igen löper ytterligare ett år på och du får tillgång till tjänsten fullt ut. Väljer du att inte betala avgiften kan du inte längre logga in och använda tjänsten. Om du inte lyckas få igenom ett byte under ditt medlemsår är detta ingen giltig anledning att få serviceavgiften tillbaka. Bytesklubben har ingen bytesgaranti.  Du kan betala tjänsten via någon av de betalningsmetoder som finns på plattformen, för betalning som sker genom tredjepartsleverantör gäller tredjeparts leverantörens villkor.  Betalning för användning av tjänsten görs i förskott och på årsbasis.

Ångerrätt
Enligt lagen om distansavtal har du 14 dagars ångerrätt, räknat från den dag du köpte tjänsten. För att utöva din ångerrätt måste du lämna ett skriftligt meddelande till oss om detta, kontakta oss via vår info mail, vi gör då en återbetalning till dig inom dessa 14 dagar. Har du däremot nyttjat vår tjänst, dvs genomfört ett byte, inom dessa två veckor anses tjänsten nyttjad och du har inte rätt att få dina pengar tillbaka. 

Bytesobjektet/Bostaden
När du blir medlem hos oss ber vi dig lämna ut uppgifter om dig och din bostad. Detta är i syfte att göra ett bostadsbyte möjligt mellan medlemmar under en begränsad period.
Presentationen av ditt  bytesobjekt måste stämma överens med verkligheten, både inomhus och utomhus. Du kan inte reklamera om bytesobjektet inte var vad du förväntat dig. Bytesklubben hålls fri från ansvar vad gäller riktigheten i annonserna. Det är medlemmens ansvar att presentationen stämmer. I samband med att du lägger ut bilder på ditt bytesobjekt ska du kunna garantera att bilderna är riktiga och relativt nytagna. Medlemmen ska äga rättigheten till bilderna.  I samband med att du lägger upp bilder ger du även ditt medgivande att dina bilder kommer att synas för andra medlemmar i inloggat läge och att de även kan komma att synas på webben i icke inloggat läge. 

Bostaden får inte utgöra någon risk för den som bor där.  Du ansvarar för att städa ditt bytesobjekt inför bytet och den bostad du byter till där ansvarar du att städa efter vistelsen. Har du en hyreslägenhet eller bostadsrätt ansvarar du för att kontrollera med hyresvärd eller bostadsrättsföreningen att det är ok att låna ut din bostad för en begränsad period.

Husdjur
Du måste se till att alla husdjur är, så vitt du vet, fria från ohyra, maskar och loppor, vaccinerade och i övrigt fria från hälsorisker och rena.

Du måste också se till att områden på fastigheten som husdjur har tillgång till är städade. Du måste tillämpa höga krav på de som ska omhänderta husdjuren.

Utlåning av nycklar
De nycklar du lånar ska lämnas tillbaka enligt överenskommelse med bytaren. Det är förbjudet att kopiera en nyckel. Säkerställ att du har en spärrad nyckel för att undvika otillåten kopiering. Bytesklubben tar inte ansvar eller ger ekonomisk kompensation för om nycklar tappas bort eller kopieras.

Plattformen
Vi förbehåller oss rätten om så krävs att stänga av eller begränsa åtkomsten till plattformen för underhållsarbete eller i andra syften. Medlemmen/användaren har inte rätt till oavbruten åtkomst till plattformen. Om tjänsten tillfälligt fungerar dåligt kan du maila till teknisksupport@bytesklubben.se

Skador på bytesobjektet eller lösöre  
I de fall skador uppstår på ditt bytesobjekt eller lösöre ersätter inte bytesklubben dig ekonomiskt. Din bostad och din egendom ska vara helt försäkrad via hemförsäkring, fritidshusförsäkring och eventuell tilläggsförsäkring.  Du som medlem ansvarar för att försäkringen ska täcka för brand, stöld, inbrott och oavsiktlig skada med mera. Om så inte är fallet måste du meddela din bytespartner innan bytet sker. u bör försäkra dig om att din bytespartner har försäkring som täcker sina ägodelar vid ett byte. Dina ägodelar ansvarar du själv för.

Säkerställ att ni som byter med varandra har rätt försäkringsskydd/ansvarsskydd via ert försäkringsbolag om ni orsakar skada på annans egendom.

Inställt byte
För att säga upp en överenskommelse om byte MÅSTE du uppvisa en giltig och allvarlig orsak såsom dödsfall, allvarlig sjukdom eller andra oförutsedda omständigheter utanför medlemmens kontroll. Bytesklubben ansvarar inte för när medlemmar ställer in ett byte. Vi ordnar inte med ersättningsbostad eller ekonomisk kompensation. Serviceavgiften betalas inte tillbaka.

Uppförandekod
För att nyttja vår plattform behöver du vara ärlig, hålla god ton och vara tillmötesgående mot bytesklubben och andra medlemmar. Du ska bemöta alla medlemmar med respekt . All form av diskriminering eller kränkande särbehandling är förbjudet. Bytesklubben kommer att stänga av medlemmar som bryter mot dessa regler. Serviceavgiften betalas inte tillbaka.

Erbjudanden och marknadsföring
Du som medlem kan få både generella och personliga erbjudanden baserat på de preferenser du har vad gäller bytesort. Detta för  att skapa så relevanta erbjudanden som möjligt som kan komma dig och din familj till nytta vid ett eventuellt byte. Du kan komma att få erbjudanden via mail eller sms. Du kan avregistrera dig om du inte vill ha dessa utskick. Bytesklubben kommer att visa externa intressenter såsom annonsörer hur många användare vi har i respektive städer samt även medlemmarnas åldersindelning. Vi kommer ej lämna ut individuella personuppgifter till externa intressenter. 

Profil ej tillgänglig
Om du under pågående medlemsår gjort de byten du önskar kan du även bocka i rutan “Ej tillgänglig” Då vet bytarna att du inte finns tillgänglig för byten. Ångrar du dig kan du sedan klicka i ”Tillgänglig för byte” under pågående medlemskap. Medlemstiden tickar dock på som vanligt under ovanstående val 

Meningsskiljaktigheter mellan medlemmar
Eventuella meningsskiljaktigheter som uppstår från användningen av plattformen måste lösas mellan de medlemmar som direkt deltog i utbytet. 

Klagomål
Om du har klagomål på den digitala tjänsten, vänligen kontakta oss via info@bytesklubben.se

Ansvarsbegränsning
Bytesklubben  är inte ansvarig för riktigheten av bostadsprofilerna eller medlemmarnas handlingar. Vi tar inget ansvar för  innehållet eller tillgängligheten av information som nås eller länkas till genom användning av denna tjänst.

Bytesklubben kan inte hållas ansvarigt för händelser som inträffar som ett resultat av ett utbyte. Vi ansvarar inte för händelser som kan påverka bytet i form av krig, terrorattacker, naturkatastrofer, nya lagar som påverkar, strejker etc. Om webbplatsen har driftstörningar som gör att du inte kan logga in och komma i kontakt med din bytespartner ansvarar inte Bytesklubben för detta.  

Så långt det är tillåtet enligt lag frånsäger vi oss härmed allt ansvar för förlust, kostnad eller skada, direkt, indirekt, följd eller på annat sätt som du lider av som ett resultat av din användning av vår webbsida. 

Byten utomlands
Inför ett byte utomlands är det viktigt att du är påläst på vilka  internationella lagar och regler som  landet har som kan komma att påverka ditt byte.

Avsluta medlemskap
Vill du avsluta ditt medlemskap under pågående år finns den funktionen i din profil. Ingen annan medlem kan då kontakta dig och din profil raderas. Årsavgiften betalas inte tillbaka. 

Logga in

Registrera dig

Glömt lösenord

Vänligen ange ditt användarnamn eller e-postadress så kommer du att få en länk för att skapa ett nytt lösenord via e-post.

Medlemskap

An active membership is required for this action, please click on the button below to view the available plans.