Integritetspolicy

Vi värnar om den personliga integriteten. Vi vill att alla våra medlemmar ska känna sig trygga med att vi hanterar deras personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt.

I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av Bytesklubben AB  eller av någon annan för Bytesklubbens räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), och annan tillämplig lagstiftning. 

Bytesklubben är personuppgiftsansvarig.  Personuppgiftsbiträde är det företag som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning och som endast får behandla personuppgifterna enligt personuppgiftsansvariges instruktioner samt gällande rätt

Personuppgifter är information som kan knytas till dig som person. Det kan handla om till exempel ditt födelseår, namn, adress ,mobilnummer, ort, e-postadress eller din IP-adress när du är uppkopplad. Vi kan komma att maila en förfrågan till dig som medlem där vi stämmer av huruvida dina personuppgifter stämmer eller om de behöver uppdateras. 

Behandling av personuppgifter är allt vi gör med dina personuppgifter såsom att till exempel samla in, lagra, läsa, överlämna och analysera.

Lagringstiden för personuppgifter vi samlar in fastställs i enlighet med ändamål och den rättsliga skyldigheten för varje behandling. Personuppgifter lagras därmed den tid det är nödvändigt för de ändamål som krävs. Därför kan lagringstiden se olika ut beroende på det ändamål vi har med personuppgifterna.

 När du registrerar dig som medlem kan vi eller vår tredje parts betalningsleverantör samla in din ekonomiska information såsom ditt namn, adress, kreditkortsnummer, telefonnummer eller annan information för att behandla transaktioner. Byteskubben har personuppgiftsbiträden, vilket är ett företag som agerar enligt ett bindande avtal med Bytesklubben och som endast tillåts behandla personuppgifter för de specifika syften som definierats av Bytesklubben

Vi kommer låta tredje part ta del av din information om så krävs för att kunna förvalta och utveckla webbplatsen.

Som medlem kommer du att få e-post med digitala nyhetsbrev. Du kan själv välja att avregistrera dig från utskicken Bytesklubben kommer även att informera  om uppdateringar av webbplatsens funktionalitet, innehåll  eller nya tjänster. 
Vi behöver dina personnuppgifter för att kunna ge dig kundservice gällande vår tjänst, hantera eventuellt deltagande i tävlingar, lagra verifikationer enligt bokföringslagen, genomföra kundundersökning i syfte att förbättra vår plattform.

Din profil innehåller information om ditt bytesobjekt. Denna information kommer att vara tillgänglig för andra medlemmar i inloggat läge. Bytesklubben har rätt att visa bilder på och begränsad info om ditt bytesobjekt på bytesklubben.se i icke inloggat läge. 

Om du anger ditt bytesdatum eller din önskade destination kommer den att presenteras för andra medlemmar. Uppgifter, såsom ditt födelseår, för och efternamn samt vilken ort ditt bytesobjekt ligger i kommer att synas för andra medlemmar. Din e-post,  din adress och ditt telefonnummer  kommer inte att visas på webbplatsen eller delas av Bytesklubben. Du som medlem väljer själv vem eller vilka medlemmar du vill dela den informationen med. Ingen medlem får kontakta dig utanför Bytesklubbens webbplats för ett byte utan ditt medgivande via webbplatsen först. 

Logga in

Registrera dig

Glömt lösenord

Vänligen ange ditt användarnamn eller e-postadress så kommer du att få en länk för att skapa ett nytt lösenord via e-post.

Medlemskap

An active membership is required for this action, please click on the button below to view the available plans.